Lagerinspectie en Foutanalyse

Voor een kleine investering zal de expertise van de toepassing, inclusief een deskundig onderzoek van de lagers en het smeervet, u onschatbare informatie opleveren. Het is de beste methode om reële bedrijfscondities te controleren, de faaloorzaak te bepalen en de verbeteringen uit te werken waardoor uw machines en uw onderhoud worden verbeterd.

 

Welke informatie kan men verkrijgen uit een expertise?

 • informatie over de reële belasting en smeercondities
 • informatie over de omgevingsinvloeden: extreme temperaturen, trillingsniveau, uitlijnproblemen, doorgang van elektrische stroom, …
 • informatie betreffende de montage van een lager: onaangepaste
 • procedures, verkeerde toleranties, ontoereikende afmetingen van de as, het huis en andere onderdelen, …
 • informatie over het slijtageproces van het lager en van de bijhorende onderdelen: vermoeidheid, overbelasting of te weinig belasting, wrijvingen, …
 • nuttige informatie voor het predictief onderhoud: schatting van de degradatiesnelheid, rekening houdend met een reeds vroeger vastgestelde lichte beschadiging
 • in functie van de vereisten zal men een inspectie uitvoeren van de beschadigde lagers, de lagers preventief vervangen, of zal men inspectie uitvoeren van lagers met een abnormale trilling.


Elke expertise gerealiseerd door SKF Reliability Systems houdt de volgende stappen in:

 • visueel onderzoek en microscopie
 • reiniging en demontage van het lager
 • grondig onderzoek van alle onderdelen
 • indien nodig: analyse van het smeermiddel en controle van de bijhorende componenten (assen, riemen, afdichtingen)
 • opstellen van een rapport met uitleg en foto’s over de gedane vaststellingen en de faaloorzaken, met advies voor verbeteringen.
lager-inspecties-uitvoeren