Geschiedenis

IP Sanders is een van de oudste industriële leveranciers van Nederland. Met een geschiedenis die zijn oorsprong vindt in 1908, is het bedrijf meer dan 100 jaar actief in de markt.

Na aanvankelijk te zijn gestart als fabriek van aandrijfriemen en handelaar in zuivelgereedschappen, is het bedrijf zich uiteindelijk toe gaan leggen op handelsactiviteiten. Omdat aandrijftechniek in het DNA van het bedrijf zit is dit nog altijd een belangrijke pijler onder het succes. Continue inspringend op omstandigheden van de veranderende markt is IP sanders op vele vlakken voorlopers geweest van nieuwe ideeën.

Eind jaren tachtig werd IP Sanders een echte totaal partner in techniek met o.a. gereedschappen, pneumatiek, bevestigingsmaterialen en machines in het assortiment. Tevens startte het bedrijf met het magazijnbeheer bij relaties, vandaag de dag bekend als VMI en VOI, wat een belangrijk onderdeel vormt in het serviceprogramma. Heden ten dagen werkt IP Sanders samen met vele bedrijven vanwege haar service, kennis, kunde en voorraden. Hieronder vindt u een overzicht van de meest in het oog springende gebeurtenissen.

 

1908

 Oprichting van handelsbedrijf Bernard Sanders

Hofwijckstraat 22 te ‘s-Gravenhage.

 

1924

Verhuizing van Howijckstraat 22 naar Howijckstraat 23.

 

1925-1928

 Oprichting N.V. Bernard Sanders Handelsvereniging Aantreding en uittreding commissarissen Josef Salomon en Salomon Stibbe.

 

1934

 Overname door J.A. Hageman en A.F. Lethem (Engelsman)

Oprichting Technisch bureau v/h Bernard Sanders met handel in leder, drijfwerken, kogellagers en artikelen voor de zuivelindustrie.

Veel handel met de “Koninklijke Paketvaart Maatschappij”

 

1979

 Overname door L.A.M. Mooijman.

Belangrijke medewerker Dhr. Quee die het bedrijf in de oorlog had gecontinueerd.

 

1988

 Verhuizing naar nieuwe vestiging in de Lekstraat te Den Haag

 

1989

 Opening 2e vestiging in de Plesmanstraat te Zoetermeer

 

1998

 Verhuizing van de vestiging in Zoetermeer naar de Philipsstraat.

 

1999

 Overname van het bedrijf door W.C.J. Mooijman en E.W.T. Mooijman

 

2000

 Sanders opent 3e vestiging Turfschipper 27 te Wateringen.

 

2008

 Verhuizing van de vestiging in Zoetermeer naar de nieuwe vestiging te Bleiswijk

 

2008

 Viering van het 100-jarig bestaan van Bernard Sanders Aandrijftechniek B.V.

 

2013

 In een tijd van economische tegenwind heeft Sanders een record omzet. In dit jaar zijn ook de grootste investeringen in personeel en nieuwe middelen om de contuïteit van het bedrijf te behouden.

overons-geschiedenis